உற்பத்தி செய்முறை

படி 1:
வரைபடங்களை சரிபார்க்கிறது

படி 2:
அச்சு தயாரித்தல்

படி 3:
UHPC பொருட்களை தயார் செய்யவும்

படி 4:
எந்திரம்

படி 5:
ஆய்வு

படி 5:
சட்டசபை

படி 6:
டெலிவரி