இயந்திர கூறுகள்

  • தையல்காரர்-உருவாக்கிய UHPC (RPC)

    தையல்காரர்-உருவாக்கிய UHPC (RPC)

    புதுமையான உயர்-தொழில்நுட்பப் பொருள் uhpc இன் எண்ணற்ற பல்வேறு பயன்பாடுகள் இன்னும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைந்து பல்வேறு தொழில்களுக்கான தொழில்துறை நிரூபிக்கப்பட்ட தீர்வுகளை நாங்கள் உருவாக்கி தயாரித்து வருகிறோம்.