தனிப்பயன் செருகல்கள்

  • துருப்பிடிக்காத எஃகு டி இடங்கள்

    துருப்பிடிக்காத எஃகு டி இடங்கள்

    துருப்பிடிக்காத எஃகு டி ஸ்லாட்டுகள் பொதுவாக சில இயந்திர பாகங்களை சரிசெய்ய துல்லியமான கிரானைட் மேற்பரப்பு தட்டு அல்லது கிரானைட் இயந்திர அடித்தளத்தில் ஒட்டப்படுகின்றன.

    டி ஸ்லாட்டுகளுடன் பலவிதமான கிரானைட் கூறுகளை நாங்கள் தயாரிக்கலாம், மேலும் தகவலுக்கு எங்களைத் தொடர்புகொள்ள வரவேற்கிறோம்.

    நாம் நேரடியாக கிரானைட்டில் டி ஸ்லாட்டுகளை உருவாக்கலாம்.