உலோக கூறுகள்

  • துல்லியமான வார்ப்பு

    துல்லியமான வார்ப்பு

    சிக்கலான வடிவங்கள் மற்றும் உயர் பரிமாணத் துல்லியம் கொண்ட வார்ப்புகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு துல்லியமான வார்ப்பு பொருத்தமானது.துல்லியமான வார்ப்பு சிறந்த மேற்பரப்பு பூச்சு மற்றும் பரிமாண துல்லியம் கொண்டது.மேலும் இது குறைந்த அளவு கோரிக்கை ஆர்டருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.கூடுதலாக, வார்ப்புகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் பொருள் தேர்வு ஆகிய இரண்டிலும், துல்லியமான வார்ப்புகளுக்கு ஒரு பெரிய சுதந்திரம் உள்ளது.இது பல வகையான எஃகு அல்லது அலாய் ஸ்டீலை முதலீட்டிற்கு அனுமதிக்கிறது.எனவே வார்ப்பு சந்தையில், துல்லியமான வார்ப்பு மிக உயர்ந்த தரமான வார்ப்பு ஆகும்.

  • துல்லியமான உலோக எந்திரம்

    துல்லியமான உலோக எந்திரம்

    பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள் ஆலைகள், லேத்கள் முதல் பலவிதமான வெட்டும் இயந்திரங்கள் வரை உள்ளன.நவீன உலோக எந்திரத்தின் போது பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு இயந்திரங்களின் ஒரு சிறப்பியல்பு என்னவென்றால், அவற்றின் இயக்கம் மற்றும் செயல்பாடு CNC (கணினி எண் கட்டுப்பாடு) பயன்படுத்தும் கணினிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இது துல்லியமான முடிவுகளை அடைவதற்கு முக்கியமான ஒரு முறையாகும்.