கனிம நிரப்புதல்

  • Mineral Filling Machine Bed

    கனிம நிரப்பு இயந்திர படுக்கை

    எஃகு, பற்றவைக்கப்பட்ட, உலோக ஓடு மற்றும் வார்ப்பு கட்டமைப்புகள் அதிர்வு-குறைக்கும் எபோக்சி பிசின்-பிணைக்கப்பட்ட கனிம வார்ப்புடன் நிரப்பப்படுகின்றன.

    இது நிலையான மற்றும் மாறும் விறைப்புத்தன்மையின் சிறந்த அளவை வழங்கும் நீண்ட கால நிலைத்தன்மையுடன் கூடிய கூட்டு கட்டமைப்புகளை உருவாக்குகிறது.

    கதிரியக்க-உறிஞ்சும் நிரப்பு பொருட்களுடன் கிடைக்கிறது