இயந்திர மவுண்ட்

  • Leveling Block

    லெவலிங் பிளாக்

    சர்ஃபேஸ் பிளேட், மெஷின் டூல் போன்றவற்றை மையப்படுத்துதல் அல்லது ஆதரவுக்காகப் பயன்படுத்தவும்.

    இந்த தயாரிப்பு சுமை தாங்குவதில் சிறந்தது.